Organizator:

METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze partnerem H2POLAND & NetZero Forum

Podziel się

 

METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze od 2005 roku jest jedną z wiodących na rynku polskim firm zajmujących się pozyskiwaniem zewnętrznego finansowania dla projektów środowiskowych, energetycznych (w tym OZE), innowacyjnych oraz dla przetwórstwa rolno-spożywczego.

Spółki powiązane i zależne od Metropolis zrealizowały własne projekty energetyczne: budowy biogazowni rolniczej o mocy 0,5 MW oraz farmy fotowoltaicznej o mocy 0,99 MW. Jest to dowód praktycznej wiedzy z zakresu energetyki.

Dynamiczny rozwój rynku energetycznego zwiększa zainteresowanie technologiami wodorowymi. Wsparcie oferowane przez METROPOLIS obejmuje pomoc w pozyskaniu dotacji na projekty wodorowe, otwierając drzwi do ekologicznych innowacji. Pierwsze projekty dotyczące produkcji wodoru czy stacji tankowania wodoru METROPOLIS ma już za sobą.

 

 

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze
podczas H2POLAND & NetZero Forum!