Organizator:

Podatek ETS ETS2 mechanizm CBAM - czy Unia będzie zieloną wyspą na oceanie świata? - tematem sesji podczas H2POLAND&NetZero Forum

Podziel się

Zapraszamy na sesję:

Podatek ETS/ETS2, mechanizm CBAM – czy Unia będzie zieloną wyspą na oceanie świata?

W obliczu rosnącego kryzysu klimatycznego, Unia Europejska podjęła ambitne działania mające na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i osiągniecie neutralności klimatycznej w 2050 r. 18 kwietnia 2023 r. Parlament UE uzgodnił (i) przyjęcie Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM– mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO₂, tzw. graniczny podatek węglowy), (ii) stopniowe wycofywanie darmowych uprawnień w systemie handlu emisjami (ETS) od 2026 r., (iii) wprowadzenie transportu drogowego i budynków do nowego ETS II od 2027 r. oraz (iv) ustanowienie Społecznego Funduszu Klimatycznego w celu zwalczania ubóstwa energetycznego i mobilności. Wszystkie instrumenty są częścią pakietu "Fit for 55 in 2030".

Wprowadzenie tych trzech mechanizmów stanowi istotny wkład  UE w walkę z globalnym kryzysem klimatycznym i dążeniem do zrównoważonego rozwoju. EU ETS stanowi główny filar unijnej polityki klimatycznej i jest największym rynkiem uprawnień do emisji na skalę światową, a ETS2 i CBAM wprowadzają dodatkowe narzędzia w celu rozszerzenia zakresu działań i ograniczenia ucieczki emisji.

Każdy z tych mechanizmów stawia przed UE wyzwania. Podnosi się między innymi że wprowadzenie ww. regulacji może prowadzić do wzrostu cen energii i produktów w UE, co może wpływać na konkurencyjność niektórych branż.

Nie ulega wątpliwości że wpływ każdego z tych mechanizmów na gospodarkę, społeczeństwo i środowisko wymaga dalszej analizy i monitorowania. Kluczowe jest znalezienie odpowiedniej równowagi między ambitnymi celami klimatycznymi a zachowaniem konkurencyjności unijnych przedsiębiorstw oraz minimalizacją negatywnych skutków. Jak znaleźć tę równowagę? Czy potrzebujemy dodatkowych mechanizmów żeby sprostać tym wyzwaniom? Czego najbardziej obawia się przemysł? Na te i na wiele innych pytań postaramy się odpowiedzieć w ramach panelu.

1)           Jak EU ETS sprawdza się w praktyce?

2)           Regulacje prawne wspierające obniżenie śladu węglowego

3)           Technologie zeroemisyjne wykorzystywane w przedsiębiorstwach

4)           Wpływ CBAM na konkurencyjność przemysłu

5)           Rentowność systemów CCU/CCS

Rejestracja i bilety Zostań wystawcą O FORUM Zakres tematyczny