Organizator:

Podkarpackie stwarza warunki do rozwoju technologii wodorowych

Podziel się

Samorządy muszą stwarzać warunki do rozwoju technologii opartych na wykorzystaniu wodoru - przekonywał Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl podczas I Środkowoeuropejskiego Forum Technologii Wodorowych H2POLAND.

Transformacja sektora energetycznego i transportowego jest obecnie kluczowym wyzwaniem dla Polski. Celem działań jest ograniczenie emisji CO2 w procesach przemysłowych i transporcie. Pomóc mają w tym technologie i systemy wodorowe. Tym samym wodór ma szansę stać się realną alternatywą dla paliw kopalnych. Główne cele rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce, a także kierunki działań potrzebnych do ich osiągnięcia określa „Polska strategia wodorowa do roku 2030 z perspektywą do roku 2040” – przyjęta uchwałą Rady Ministrów pod koniec 2021 roku. Wyznacza ona kierunki w dążeniu do budowy nowej gałęzi gospodarki opartej na wodorze. To wyzwanie zainicjowało powstanie Podkarpackiej Doliny Wodorowej - pierwszego w Polsce stowarzyszenia firm oraz instytucji naukowych i badawczych, które wspólnie będą rozwijać technologię produkcji i dystrybucji wodoru.

 

Wodór to najlepsza wizytówka transformacji energetycznej XXI wieku. Dzisiejsze wejście na drogę wodorową to wyróżnienie, ale i wyzwanie. Mogę zapewnić, że determinacji nam nie zabraknie. Podkarpacie to miejsce gdzie spotykamy tradycję z nowoczesnością. To tutaj 200 lat temu urodził się człowiek, który dał też światu nowe paliwo, wyznaczył Podkarpaciu innowacyjne DNA. Jego imieniem  - czyli Ignacego Łukasiewicza nazwaliśmy Podkarpackie Centrum Nauki, które powstaje w Jasionce. Promujemy w ten sposób naukę, co przełoży się na rozwój naszej kadry naukowej w przyszłości – mówił marszałek Władysław Ortyl podczas podpisania listu intencyjnego w sprawie utworzenia Podkarpackiej Doliny Wodorowej.

List podpisali m. in. przedstawiciele administracji publicznej szczebla krajowego i lokalnego, przedstawiciele podkarpackich uczelni wyższych i jednostek badawczych oraz wielu podmiotów sektora przemysłu, przedsiębiorczości i biznesu. Samorząd Województwa Podkarpackiego jest obecnie członkiem wspierającym Podkarpacką Dolinę Wodorową.

Marszałek Władysław Ortyl na Forum H2POLAND 2022

Samorządy muszą stwarzać warunki do rozwoju technologii opartych na wykorzystaniu wodoru. Z pomocą przychodzą nam chociażby Fundusze Europejskie dla Podkarpacia, gdzie przewidziane są środki na finansowanie takich nowoczesnych technologii – zauważa marszałek Ortyl. Dziś prezentujemy autobus Autosan napędzany wodorem, który jest produkowany na Podkarpaciu – w Sanoku. Jesteśmy regionem o tradycjach lotniczych, a naszą inteligentną specjalizacją jest lotnictwo i kosmonautyka. Politechnika Rzeszowska prowadzi badania nad wodorem i jego zastosowaniem w silnikach lotniczych, dlatego uważamy, że skojarzenie transportu z wodorem jest bardzo ważne – mówił marszałek Ortyl podczas panelu dyskusyjnego - „Czy regiony potrzebują wodoru by być konkurencyjne”

Z racji tego, że Podkarpacka Dolina Wodorowa posiada już formalny status w postaci stowarzyszenia, jest ona przykładem dla innych tego typu klastrów, które powstają w  Polsce. Zgodnie ze „Strategią Wodorową UE” z 2020 roku, polskie doliny wodorowe mają być elementem Europejskiego Ekosystemu Wodorowego.