Organizator:

PRF Gas Solutions partnerem H2POLAND & NetZero Forum

Podziel się

Dzięki ponad 32-letniemu doświadczeniu, PRF Gas Solutions stała się kluczowym graczem w technologii gazowej.

Firma specjalizuje się w inżynierii, budowie i konserwacji, oferując gotowe rozwiązania w zakresie stacji tankowania LNG/CNG, jednostek regazyfikacji LNG, biogazu i wodoru. W szczególności FRP jest liderem w rozwoju infrastruktury wodorowej, wyróżniając się w projektowaniu i budowie stacji tankowania wodoru, a także skomplikowanych systemów mieszania wodoru i wtrysku do sieci gazu ziemnego.

Działając na całym świecie, PRF jest uznawana za swoją elastyczność, innowacyjność i zaangażowanie w zrównoważony rozwój, napędzając przejście na czystsze i bardziej wydajne rozwiązania energetyczne.

Zapraszamy na stoisko nr 28,

aby poznać pełną ofertę PRF Gas Solutions!