Organizator:

SESJA Dekarbonizacja przemysłu energochłonnego. Perspektywy, szanse i zagrożenia.

Podziel się

SESJA

Dekarbonizacja przemysłu energochłonnego. Perspektywy, szanse i zagrożenia.

MTP, PCC, Poziom 1, Sala 1 C

25.04.2024, godz. 13:00-13:50

Sektor energochłonny stoi przed dużym wyzwaniem związanym z dekarbonizacją oraz polityką klimatyczną Unii Europejskiej. Obecnie przemysł znajduje się w fazie recesji, co powoduje szczególne utrudnienie w przeznaczeniu dodatkowych środków na inwestycje. Dodatkowo wysokie ceny energii elektrycznej lub paliw powoduję wzrost kosztów prowadzonej działalności gospodarczej i utrudniają konkurencyjność europejskiego przemysłu na rynkach światowych. Pomimo wielu inwestycji przeprowadzonych przez polski przemysł w ostatnich latach, które znacznie zmniejszyły emisję gazów cieplarnianych, konieczne są kolejne kroki, które będą realizowały ambitne cele klimatyczne Unii Europejskiej. Podczas panelu przedstawiciele polskiego przemysłu energochłonnego przedstawią trudności z jakimi się spotykają w realizacji celów dekarbonizacji. Dodatkowo postaramy się omówić możliwości związane z przejściem na zeroemisyjną gospodarkę w sektorze energochłonnych oraz wyzwania stojące przed uczestnikami tej transformacji.

Program wydarzeń Prelegenci Rejestracja i bilety Mapa terenu