Organizator:

Timmermans Recovery Plan dla Ukrainy

Podziel się

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans i premier Ukrainy Denis Shmyhal spotkali się niedawno, aby omówić kwestię odporności energetycznej Ukrainy i jej powojennych perspektyw jako filaru europejskiego Zielonego Nowego Ładu.

Politycy zgodzili się, że odbudowa Ukrainy powinna opierać się na zasadach Nowego Zielonego Ładu. Ukraina już może pochwalić się znacznymi zasobami energii odnawialnej, które można wykorzystać do zmniejszenia zależności Ukrainy i Europy od rosyjskich paliw kopalnych. Oczekuje się, że wkrótce zostanie podpisane memorandum, które będzie odzwierciedlać te cele.

Wraz z przedstawicielami europejskich sektorów wodorowych i energetycznych opracowano  10-punktowy plan, plan naprawczy Timmermansa, który ma pokierować odbudową Ukrainy ze szczególnym uwzględnieniem jej potencjału w zakresie odnawialnych źródeł energii i energii jądrowej, a także jej zdolności do stania się głównym aktorem w przestrzeni wodorowej.

Jorgo Chatzimarkakis, dyrektor generalny Hydrogen Europe, powiedział: "Plan naprawczy Timmermansa będzie przewodnikiem na drodze do odbudowy zamożnej, bezpiecznej energetycznie Ukrainy, która może stać się kluczowym uczestnikiem europejskiego koszyka energetycznego. Z doskonałymi zasobami energii odnawialnej i już solidną siecią gazową i amoniakalną, Ukraina jest przygotowana do odzyskania swojej przyszłości wolnej od zależności."

Oleksander Riepkin, przewodniczący Ukraińskiej Rady Wodoru, powiedział "Ukraina ma ogromny potencjał, aby stać się jednym ze strategicznych źródeł wodoru w czystej postaci, poprzez jego nośniki lub wbudowane w produkty dla UE."

Źródło: Hydrogen Europe