Organizator:

"Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru” trwa nabór wniosków

Podziel się

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru”, o dofinansowanie można starać się w czterech kategoriach. Nabór trwa od 7 stycznia 2021 do 31 marca 2021, jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków alokacji.

I Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru”  prowadzony jest w czterech obszarach: 

  • budowa stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 22 kW, innej niż ogólnodostępna stacja ładowania.
  • budowa bądź przebudowa ogólnodostępnej stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 50 kW i mniejszej niż 150 kW
  • budowa bądź przebudowa ogólnodostępnej stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 150 kW.
  • budowa lub przebudowa ogólnodostępnych stacji wodoru

Celem programu jest wsparcie rozwoju infrastruktury do ładownia pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru, aby zmniejszyć liczbę pojazdów emitujących CO2 i NOx, a tym samym poprawić jakość powietrza.

Program przewiduje możliwość dofinansowania przedsięwzięć polegających na budowie lub przebudowie ogólnodostępnej stacji wodoru. Poprzez ogólnodostępną stację wodoru należy rozumieć zespół urządzeń, w tym punkt tankowania wodoru wraz z niezbędną infrastrukturą pomocniczą oraz zbiornikami magazynowymi, służący do tankowania wodoru.

Infrastruktura tankowania wodoru objęta finansowaniem będzie wykorzystywać co najmniej niskoemisyjny wodór w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje oraz zmieniającego Rozporządzenie (UE) 2019/2088 r.

Wodór niskoemisyjny - oznacza wodór z paliw kopalnych z wychwytywaniem i składowaniem dwutlenku węgla lub wodór elektrolityczny, kiedy wodór umożliwia ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w całym cyklu życia paliw na poziomie co najmniej [73,4 %] [co oznacza emisje gazów cieplarnianych w całym cyklu życia paliw na poziomie poniżej 3 tCO2eq/tH2] w porównaniu z odpowiednikiem kopalnym wynoszącym [94g CO2e/MJ (2,256 tCO2eq/tH2)]. Wielkość emisji związanych z produkcją wodoru elektrolitycznego określa krańcowa jednostka wytwórcza na obszarze rynkowym, w której znajduje się elektrolizer, w okresach rozliczania niezbilansowania, gdy elektrolizer zużywa energię elektryczną z sieci.

Budżety na realizację poszczególnych konkursów dla bezzwrotnych form dofinansowania wynoszą do 170 000 000 zł do 315 000 000 zł. 

Przygotowane wnioski o dofinansowanie w formie dotacji należy składać w wersji elektronicznej poprzez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”) dostępny jest TUTAJ

Pytania w sprawie naboru należy zadawać wyłącznie z wykorzystaniem skrzynki e-mail

infrastruktura.ladowarki@nfosigw.gov.pl

źródło: gov.pl