Organizator:

Zapraszamy do udziału w konkursie wodorowym H2idea

Podziel się

Cel konkursu

Konkurs wodorowy H2idea to inicjatywa jednostki certyfikującej TÜV SÜD Polska, mająca na celu zmobilizowanie młodzieży do aktywnego udziału w postępie zielonej energetyki, oferująca szereg nagród dla zespołu uczniów, który przedstawi najbardziej innowacyjny, wpływowy i merytorycznie bogaty projekt związany z gospodarką lub technologiami wodorowymi.

Opis projektu

H2idea to ogólnopolski konkurs skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych, polegający na przygotowaniu projektu technicznego, informatycznego lub procesowego, którego rezultat będzie częścią
gospodarki wodorowej lub będzie miał bezpośredni wpływ na rozwój tego sektora gospodarki. Konkurs jest multidyscyplinarny, a więc łączy zagadnienia oraz wiedzę z fizyki, chemii, matematyki, czy informatyki
z praktycznym podejściem stosowanym przy projektowaniu użytkowym. Efektem może być idea, koncepcja, algorytm działania, ale i dokumentacja prototypu funkcjonalnego.

Laureaci poprzedniej edycji

W pierwszej edycji konkursu, która znalazła swój finał podczas II Środkowoeuropejskiego Forum
Technologii Wodorowych H2POLAND 2023, nagrodę główną za najbardziej innowacyjny projekt, pt.: „Szkolny demonstrator konwersji energii słonecznej do wodoru – H2SQL”, otrzymał zespół szkolny prowadzony pod patronatem wydawnictwa edukacyjnego EI System.

Dzięki wsparciu partnerów konkursu, wygrany zespół mógł cieszyć się poniższymi nagrodami:

 

 

 

 

Organizator konkursu: