Organizator:

Zapraszamy na Hydrogen Valleys Summit

Podziel się

 

Hydrogen Valleys Summit

24 kwietnia 2024

Poznań, MTP, PCC, Sala Ziemi B, godz. 13:20-15:30

 

Szczyt Dolin Wodorowych jest organizowany przez Województwo Wielkopolskie i Hydrogen Europe w celu rozpowszechnienia koncepcji Dolin Wodorowych i wymiany najlepszych praktyk oraz doświadczeń głównie z regionów europejskich.

Dwie sesje tematyczne:

  • Od regionalnego do europejskiego ekosystemu wodorowego -  rola regionów we wspieraniu sukcesu Doliny Wodorowej UE
  • Doliny H2 w Europie i poza nią - czego możemy się od siebie nauczyć?

Hydrogen Valleys Summit 2024:

-       Pogłębienie wiedzy na temat koncepcji i potencjału dolin wodorowych

-       Rozwiązania na poziomie europejskim, regionalnym, lokalnym dla rozwoju dolin wodorowych

-       Ramy polityczne i administracyjne, wsparcie finansowe, potrzeby w zakresie infrastruktury

-       Różne perspektywy regionów europejskich i nie tylko

-       Najlepsze praktyki, sukcesy i kluczowe wyzwania stojące przed projektami dolin wodorowych

Wodór jest coraz częściej postrzegany jako środek do dekarbonizacji najtrudniejszych do obniżenia emisyjności sektorów w Europie, a utworzenie Doliny Wodorowej oferuje potencjał rozwoju i skalowania regionalnej sieci czystego wodoru od podstaw. Doliny wodorowe to projekty głównie na dużą skalę, które lokalnie prezentują ekosystem wodorowy, łącząc wszystkie elementy produkcji, magazynowania, transportu i końcowego wykorzystania wodoru w jednym miejscu. Projekty te znalazły się na szczycie agendy Komisji Europejskiej, czego dowodem jest przeznaczenie na nie 200 mln EUR z programu REPowerEU, oprócz środków już dostępnych w ramach Partnerstwa na Rzecz Czystego Wodoru. W 2023 r. w Europie istniało już 65 Dolin Wodorowych. Ale czym dokładnie jest projekt Doliny Wodorowej i jak ten projekt realizować z sukcesem ? Podczas szczytu Dolin Wodorowych H2Poland poznamy oczekiwania wobec Dolin w Europie, jakie inicjatywy istnieją obecnie i jak najlepiej wspierać ich wdrażanie, aby mogły one odgrywać istotną rolę w budowaniu europejskiego ekosystemu czystego wodoru.

Dołącz do nas na Szczycie Dolin Wodorowych w 24 kwietnia w Poznaniu, gdzie spotkamy się, aby omówić, w jaki sposób wspierać rozwój i wdrażanie regionalnych ekosystemów w całej Europie oraz wzmocnić krytyczne połączenia międzyregionalne potrzebne do budowy europejskiej gospodarki wodorowej.

 

Organizatorzy: 

                                     

 

  

Hydrogen Valleys Summit organizowany jest w ramach H2Poland & NetZero Forum.

 

Rejestracja i bilety Mapa terenu