Organizator:

Zapraszamy na sesję "Certyfikacja w sektorze wodorowym"

Podziel się

Szczegółowo omówiona zostanie certyfikacja: sprzętowa H2Ready, personelu, wodoru – świadectwa pochodzenia, CMS70, CMS77, KZR INIG; audyty efektywności, GHG.

 

SESJA

Certyfikacja w sektorze wodorowym
(certyfikacja: sprzętowa H2Ready, personelu, wodoru
– świadectwa pochodzenia, CMS70, CMS77, KZR INIG; audyty efektywności, GHG)

Podczas sesji uporządkowana zostanie wiedza dotycząca certyfikacji. Począwszy od systemów certyfikacji SURE, RedCert, ISCC i polski KZR INiG skończywszy na certyfikatach sprzętowych H2Ready, certyfikacji personelu, certyfikacji wodoru – świadectwa pochodzenia, CMS70, CMS77 oraz audytach efektywności i GHG.

Prowadzący dyskusję eksperci - audytorzy:

  1. dr Małgorzata Bereza - TUV SUD
  2. Paweł Wanatowicz -TUV SUD
  3. Marek Marcisz – TUV SUD

PARTNER MERYTORYCZNY SESJI