Organizator:

Zapraszamy na sesję "Integracja offshore z rynkiem wodoru: wyzwania i możliwości"

Podziel się

 

Sektor energetyki offshore przechodzi transformację, stając się kluczowym elementem w rozwijającym się rynku wodoru. Panel "Integracja Offshore z Rynkiem Wodoru: Wyzwania i Możliwości" ma na celu zgłębienie tej dynamicznej relacji, analizując zarówno przeszkody, jak i potencjalne korzyści płynące z synergii tych dwóch sektorów.

Główne Punkty Dyskusji:

Technologie i Innowacje:

   - Omówienie nowych technologii w zakresie wykorzystania offshore do produkcji wodoru.

   - Przegląd innowacyjnych projektów i studiów przypadków łączących energię wiatrową z produkcją wodoru.

 

Wyzwania Regulacyjne i Środowiskowe:

   - Analiza przepisów prawnych i środowiskowych wpływających na rozwój projektów offshore-wodór.

   - Dyskusja na temat zrównoważonego rozwoju i minimalizacji wpływu na środowisko morskie.

 

Ekonomia i Finansowanie:

   - Rozważanie ekonomicznych aspektów integracji offshore z rynkiem wodorowym, w tym kosztów i ROI.

   - Dyskusja na temat możliwości finansowania i inwestycji w projekty offshore-wodór.

 

Możliwości Rynkowe i Rozwój:

   - Przegląd potencjalnych rynków dla wodoru produkowanego offshore.

   - Strategie na rzecz zwiększenia udziału wodoru w miksie energetycznym i osiągnięcia celów klimatycznych.

 

Współpraca Międzynarodowa i Polityka:

   - Omówienie znaczenia współpracy międzynarodowej i polityk rządowych dla rozwoju sektora.

   - Wpływ globalnych tendencji w zakresie energii odnawialnej na rynek wodorowy.

 

Panel ma na celu nie tylko podkreślenie wyzwań, ale także zidentyfikowanie możliwości, jakie niesie za sobą integracja offshore z rynkiem wodoru. Uczestnicy będą mieli możliwość wymiany doświadczeń, poglądów i najlepszych praktyk, co ma przyczynić się do rozwoju efektywnych strategii i innowacyjnych rozwiązań w tej szybko rozwijającej się dziedzinie.

 

Panel skierowany jest do szerokiego grona odbiorców, w tym do przedstawicieli przemysłu energetycznego, decydentów politycznych, naukowców, inwestorów, a także do wszystkich zainteresowanych przyszłością energetyki wodorowej i offshore. Udział w panelu zapewni uczestnikom unikalną perspektywę na połączenie tych dwóch ważnych sektorów energetyki i pozwoli na lepsze zrozumienie kierunków ich rozwoju.

 

Oczekuje się, że dyskusja przyczyni się do zidentyfikowania kluczowych obszarów do współpracy, określenia potrzeb badawczych i technologicznych oraz wypracowania rekomendacji dla polityki i praktyki biznesowej. Panel ma na celu stworzenie platformy dla efektywnej wymiany wiedzy i idei, które mogą napędzać dalszy rozwój integracji offshore z rynkiem wodorowym, wspierając tym samym globalne cele zrównoważonego rozwoju.

 

 

PARTNERZY MERYTORYCZNI SESJI

              

Rejestracja i bilety O FORUM Zakres tematyczny