Organizator:

Zapraszamy na sesję "Wodór w praktyce: Nowy horyzont elektrolizerów i ogniw paliwowych

Podziel się

 

SESJA

Wodór w praktyce: Nowy horyzont elektrolizerów i ogniw paliwowych

W obliczu rosnącego zapotrzebowania na zrównoważone źródła energii, panel "Wodór w praktyce: nowe wyzwania i możliwości dla elektrolizerów i ogniw paliwowych" koncentruje się na przyszłości technologii wodorowych. Dyskusja ta ma na celu zgłębienie aktualnych trendów, innowacji oraz wyzwań stojących przed branżą elektrolizerów i ogniw paliwowych, które są kluczowymi komponentami w produkcji i wykorzystaniu wodoru.

 

Główne Punkty Dyskusji:

 

Innowacje Technologiczne:

   - Omówienie najnowszych postępów w dziedzinie elektrolizerów i ogniw paliwowych.

   - Analiza wpływu nowych technologii na efektywność i koszty produkcji wodoru.

 

Wyzwania i Rozwiązania:

   - Dyskusja na temat obecnych wyzwań technicznych, operacyjnych i ekonomicznych w branży.

   - Rozważanie potencjalnych rozwiązań i strategii pokonania tych wyzwań.

 

Zrównoważony Rozwój i Aspekty Środowiskowe:

   - Znaczenie elektrolizerów i ogniw paliwowych w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju.

   - Wpływ technologii wodorowych na redukcję emisji i ochronę środowiska.

 

Rynkowe Perspektywy i Potencjał Wzrostu:

   - Analiza aktualnych trendów rynkowych i prognozy rozwoju sektora elektrolizerów i ogniw paliwowych.

   - Dyskusja na temat nowych możliwości rynkowych i aplikacji komercyjnych.

 

Polityka i Regulacje:

   - Omówienie wpływu polityki energetycznej i regulacji na rozwój technologii wodorowych.

   - Wpływ międzynarodowych porozumień i inicjatyw na branżę.

 

Celem panelu jest nie tylko podkreślenie wyzwań, ale także zidentyfikowanie możliwości, jakie niesie za sobą rozwój elektrolizerów i ogniw paliwowych. Uczestnicy będą mieli możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń, co przyczyni się do zrozumienia obecnego stanu technologii, jak również do identyfikacji przyszłych kierunków rozwoju i inwestycji.

Panel ten jest skierowany do szerokiego grona odbiorców, w tym inżynierów, naukowców, przedstawicieli przemysłu, decydentów politycznych, a także inwestorów i przedsiębiorców zainteresowanych przyszłością technologii wodorowych. Jest to idealna platforma dla tych, którzy chcą zrozumieć aktualne trendy i przyszłe perspektywy w dziedzinie elektrolizerów i ogniw paliwowych.

Oczekuje się, że panel przyczyni się do głębszego zrozumienia kluczowych aspektów technologicznych, ekonomicznych i środowiskowych związanych z elektrolizerami i ogniwami paliwowymi. Dyskusja ta ma również na celu wypracowanie rekomendacji i strategii, które będą wspierać innowacyjny rozwój i implementację tych technologii, przyczyniając się tym samym do osiągnięcia globalnych celów zrównoważonego rozwoju.

 

PARTNERZY MERYTORYCZNI SESJI

                               
O FORUM Prelegenci Rejestracja i bilety Mapa terenu