Organizator:

PARTNERZY H2POLAND 2023

PATRONAT BRANŻOWY

Polska Organizacja Biometanu

Biznes paliwowo-energetyczny i ciepłowniczy stawia na biometan. Przedstawiciele czołowych grup paliwowo-energetycznych i ciepłowniczych działających na krajowym rynku, przy wsparciu ekspertów branżowych, połączyli siły tworząc Polską Organizację Biometanu. Jej celem jest rozwój rynku, który może przyspieszyć proces transformacji energetycznej oraz pomóc w uniezależnieniu kraju od importu surowców energetycznych.

ODWIEDŹ STRONĘ PARTNERA

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego – obchodzące w 2017 roku Jubileusz 90-lecia – realizuje swoją Misję poprzez pracę Komisji i Sekcji, organizację konferencji, sympozjów naukowo-technicznych, współpracę z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami chemicznymi, a także z Federacją FSNT-NOT. Członkowie SITPChem uczestniczą w pracach Komitetów Naukowo-Technicznych i Komisjach FSNT-NOT. Najważniejsza jest aktywność członków SITPChem w Kołach, Oddziałach SITPChem.

ODWIEDŹ STRONĘ PARTNERA

PATRONAT MEDIALNY

300GOSPODARKA jest serwisem informacyjnym, który pisze o polskiej gospodarce w kontekście globalnym (częściej) oraz o globalnej gospodarce w kontekście polskim. Dostarcza zwięzłe informacje o gospodarce w globalnym kontekście: pokazuje powiązania i zależności między Polską a naszym regionem, kontynentem i światem. Dziś to, co dzieje się w Shenzen, Hamburgu i Bangalurze ma często daleko idące konsekwencje dla Rzeszowa, Katowic i Poznania i właśnie taki, pełny obraz świata, 300GOSPODARKA chce pokazywać naszym odbiorcom.

ODWIEDŹ STRONĘ PARTNERA

Magazyn Biomasa jest pierwszym ogólnopolskim czasopismem w całości poświęconym branży biomasowej, czynnie uczestniczy w aktywności całej branży. Magazyn prezentuje wszelkie aspekty wykorzystania biomasy – w energetyce zawodowej, w instalacjach mało- i średnioskalowych oraz przez odbiorcę indywidualnego. Miesięcznik przedstawia syntezę światowych trendów, informacje biznesowe, interpretację przepisów, profesjonalne analizy, przydatne case studies, wywiady oraz pakiet ciekawych opinii i komentarzy.

ODWIEDŹ STRONĘ PARTNERA

Założony w 2013 roku Biznesalert.pl to najnowszy projekt Instytutu Jagiellońskiego, który w ciągu roku od swojego powstania ugruntował swoją pozycję jednego z najbardziej perspektywicznych opiniotwórczych mediów ekonomicznych w polskim internecie. Ambicją tego portalu jest stworzenie przestrzeni do bieżącej debaty w najważniejszych obszarach polskiej i zagranicznej gospodarki - energetyce, transporcie i telekomunikacji. Jest codziennym źródłem wiedzy i informacji z zakresu energetyki i infrastruktury.

ODWIEDŹ STRONĘ PARTNERA

Na portalu chemia i biznes prezentowane są najważniejsze wiadomości dotyczące polskiego i światowego przemysłu chemicznego oraz branż powiązanych. Przedstawiane są trendy wpływające na kształt branży chemicznej, zmiany w legislacji krajowej i europejskiej oraz informacje związane z aktywnością firm tworzących rynek. Serwis od początku swojego istnienia jest miejscem rzetelnej i aktualnej informacji, poświęconej chemikaliom, tworzywom, chemii ogólnej, przemysłowi farmaceutycznemu i kosmetycznemu, oraz relacjom chemii z ekologią.

ODWIEDŹ STRONĘ PARTNERA

"Chemik" to czasopismo naukowe poświęcone chemii i jej zastosowaniom w różnych dziedzinach. Jest to jedno z najstarszych czasopism chemicznych w Polsce. Publikacje treści obejmują różne aspekty chemii, od podstawowych badań laboratoryjnych po zastosowania przemysłowe i nowoczesne technologie. Czasopismo ma na celu prezentowanie najnowszych wyników badań, recenzje i komentarze na temat nowych trendów w chemii oraz raporty z ważnych konferencji naukowych. Skierowane jest do specjalistów, naukowców, studentów, inżynierów oraz wszystkich zainteresowanych chemią i jej zastosowaniami.

ODWIEDŹ STRONĘ PARTNERA

CIRE.pl to jeden z najważniejszych portali informacyjnych specjalizujący się w branży energetycznej, ciepłowniczej, gazowej i paliwowej. Wraz z rozwojem transformacji polskiej gospodarki CIRE zaczęło również przyglądać się nowym branżom: elektromobilności, gospodarce wodorowej, offshore wind, LTE450 i energetyce jądrowej. CIRE.pl to często pierwsze źródło informacji o zmianach w kluczowych branżach. Portal wspiera uczestników rynku w działaniach informacyjnych, edukacji, tworzą również przestrzeń do dyskusji o transformacji energetycznej.

ODWIEDŹ STRONĘ PARTNERA

Portal eciepło.pl ma być odpowiedzią na najczęściej padające pytania oraz metodą na zachowanie najważniejszych informacji. Tworząc bazę, postanowiliśmy rozszerzyć jej działanie również o inne techniki wytwarzania ciepła. Jednakowo w domach, ale również w biznesie. Pomysł na działanie portalu o tematyce ciepła powstawał przez długi czas. Pierwszym projektem była wciąż funkcjonująca i rosnąca grupa Pompy ciepła – forum na portalu Facebook. Zaczynająca od kilku pasjonatów tematu przerodziła się w bazę informacji zrzeszającą aktualnie ponad 75 000 osób.

ODWIEDŹ STRONĘ PARTNERA

Energetyka24.com poświęcony jest tematyce związanej z bezpieczeństwem energetycznym, klimatem, przemysłem chemicznym oraz surowcami. Na łamach portalu można znaleźć m.in. bieżące wiadomości, analizy, raporty oraz wywiady - poświęcone najważniejszym zagadnieniom związanym z teraźniejszością oraz przyszłością branży. Całość uzupełniają rozmowy z ekspertami oraz przedstawicielami sektora publicznego. Wspomniane materiały prezentowane są w atrakcyjnej formie - uzupełniane przygotowywanymi przez nasz zespół infografikami oraz materiałami wideo.

ODWIEDŹ STRONĘ PARTNERA

Energia i Recykling to pierwsze w Polsce czasopismo, które w całości jest poświęcone tematowi circular economy. Idea gospodarki obiegu zamkniętego jest nową koncepcją rozwoju gospodarczego i jednym z priorytetów polityki gospodarczej Komisji Europejskiej. Ambicją redakcji czasopisma jest informowanie o nowych trendach, technologiach w branżach związanych z GOZ oraz poszerzanie wiedzy merytorycznej. Poziom merytoryczny czasopisma zapewniają eksperci związani reprezentujący zarówno znakomite uczelnie, organizacje branżowe, instytuty, czy też przedsiębiorstwa.

ODWIEDŹ STRONĘ PARTNERA

Portal e-petrol.pl na rynku jest już od ponad 20 lat! W tym czasie stworzyli oni i stale udoskonalają rozwiązania wspierające i ułatwiające codzienną pracę ludzi z branży paliw. Serwis ten stara się wraz z upływem lat i obecności na rynku dywersyfikować swoją działalność biznesową, stąd dzisiaj mogą pochwalić się wspieraniem pod kątem biznesowym firm związanych z kolejnymi branżami. Portal ten nie tylko dysponuje ogromem informacji, lecz jest również skarbnicą nauki z szerokiej tematyki paliw.

ODWIEDŹ STRONĘ PARTNERA

Eurogospodarka to czasopismo o profilu społeczno-gospodarczym. Przedstawiona jest w nim publicystyka, reportaże, rozmowy, dyskusje, czy felietony. Prezentowane są opinie specjalistów, opisywane sytuacje typowe i ekstremalnie niekorzystne, upubliczniamy przykłady na TAK i na NIE. Dostępne są użyteczne wskazówki - przychodzą z pomocą w sytuacjach ciężkich. Charakteryzuje ich współpraca z ekspertami z dziedziny prawa, bankowości, ekonomii, podatków, a nawet psychologii. Ich misją i celem jest służyć społeczeństwu.

ODWIEDŹ STRONĘ PARTNERA

Od ponad 15 lat portal GlobEnergia działa na polskim rynku OZE i efektywności energetycznej. Łączy posiadaną wiedzę z praktyką, zarówno branżową jak i zawodową. Zespół stworzony jest z inzynierów, ekonomistów i prawników – interdyscyplinarność naszego zespołu pozwala nam kompleksowo spojrzeć na poruszane tematy. Doświadczenie zawodowe i branżowe połączone z pasją – to słowa opisujące ten serwis. Opisywanie i komentowanie polskiego rynku energetycznego, wszystkiego co wiąże się z odnawialnymi źródłami energii i efektywnością energetyczną w Polsce, to dla nich codzienność.

ODWIEDŻ STRONĘ PARTNERA

GospodarkaMorska.pl to największy, niezależny portal morski stworzony w celu promocji polskiej gospodarki morskiej oraz polskich firm i instytucji reprezentujących szeroko rozumianą branżę morską. Od początku istnienia wyznacza nowy poziom jakości usług w branżowych mediach i przeciera szlaki wdrażając pionierskie w branży, najnowocześniejsze rozwiązania. Ten portal to również największa i najaktualniejsza polska baza danych i katalog firm morskich, największa baza publikacji, wiadomości morskich oraz najpopularniejsza giełda ogłoszeń morskich i przetargów.

ODWIEDŹ STRONĘ PARTNERA

W ramach działań na rzecz promowania rozwoju rozwiązań niskoemisyjnych, w tym zagadnień wodorowych, rozpoczęto prace nad budową portalu wodorowego jako narzędzia do komunikacji wiedzy o zagadnieniach wodorowych. Instrument ten będzie dwukierunkowy, skierowany do szerokiego grona interesariuszy polskich oraz zagranicznych. Portal ma głównie charakter popularyzacyjny oraz edukacyjny w zakresie gospodarki wodorowej w Polsce i na świecie. Ma także wymiar konkretny, a więc wkład w zmiany zachodzące w europejskiej i globalnej sieci powiązań w szeregu gałęzi przemysłu.

ODWIEDŹ STRONĘ PARTNERA

Hydrogen Central narodziło się w 2021 roku. To pasjonaci rozwoju rynku wodoru i ogromnej wartości, jaką odblokowuje on dla każdego gracza w łańcuchu. Lubią odkrywać, rozmawiać i dzielić się wiedzą na temat ewolucji przemysłu wodorowego. Z biura w Amsterdamie w Holandii gromadzone są informacje rynkowe na temat branży niebieskiego i zielonego wodoru. Misją Hydrogen Central jest zapewnienie dostępu do najnowszych wiadomości i spostrzeżeń, które kształtują niebieski i zielony przemysł wodorowy dzięki:

ODWIEDŹ STRONĘ PARTNERA

Grupa Medialna MotoFocus jest wydawcą 17 portali specjalizujących się w branży motoryzacyjnej skierowanych do właścicieli i pracowników warsztatów samochodowych oraz firm transportowych. Poruszana tematyką dotyczy napraw i serwisowania samochodów osobowych jak i ciężarowych. Firma działa w internecie od 20 lat i obecna jest w 11 krajach, głównie Europy Centralnej i Wschodniej, ale też w Wielkiej Brytanii, jak i we Włoszech. Portale należące do Grupy specjalizują się w komunikacji B2B, a każdy z nich poza tradycyjną formą portalu internetowego, rozwija także swoje profile w mediach społecznościowych.

ODWIEDŹ STRONĘ PARTNERA

POLSKA EKOLOGIA zajmuje się wymianą informacji w dziedzinie ochrony środowiska. Od 1997 roku wydawany jest ogólnopolski katalog, który zawiera kompleksowe informacje o firmach i instytucjach. Publikacja, wydawana pod honorowym patronatem Ministra środowiska, adresowana jest przede wszystkim do potencjalnych inwestorów, jednostek samorządowych, podmiotów gospodarczych oraz instytucji, które prowadzą działalność na rzecz jakości środowiska naturalnego w Polsce. Portal natomiast jest platformą wymiany informacji na temat proekologicznych rozwiązań technologicznych.

ODWIEDŻ STRONĘ PARTNERA

Portal Energia.edu.pl jest blogiem poświęconym tematyce prawa energetycznego, prawa ochrony środowiska oraz innym dziedzinom istotnym z punktu widzenia działalności samorządu terytorialnego. Artykuły zamieszczane na portalu skierowane są do prawników, praktyków oraz wszystkich zainteresowanych wskazaną tematyką. Na Portalu publikowane są artykuły dotyczące bieżących zmian legislacyjnych, praktycznego zastosowania przepisów, omówienia dokumentów takich jak strategie, plany czy programy związane z energetyką, orzecznictwa sądów oraz organów administracji.

ODWIEDŹ STRONĘ PARTNERA

Misją Portalu Komunalnego jest przekazywanie praktycznej wiedzy kadrze zarządzającej z branży komunalnej, a także reprezentantom sektora samorządowego. Czytelnik znajdzie tu wartościowe wywiady, porady, informacje o nowoczesnych rozwiązaniach i technologiach oraz interpretacje prawa dotyczące najważniejszych obszarów gospodarki komunalnej. Forma elektronicznego przekazywania wiedzy poprzez umieszczanie aktualnie najważniejszych branżowych informacji to ukłon w stronę szerzenia wiedzy w zakresie działań portalu.

ODWIEDŹ STRONĘ PARTNERA

Zygmunt Solorz oraz firmy i osoby z nim współpracujące powołały do życia Stowarzyszenie Program Czysta Polska, którego misją jest inicjowanie zmian, edukowanie społeczeństwa oraz nagłaśnianie ważnych tematów i akcji związanych z ekologią, ochroną środowiska i poprawą jakości życia. Jednym z głównych założeń stowarzyszenia jest edukacja społeczeństwa, mająca na celu przybliżenie korzyści z ekologicznego trybu życia. Posiadane kanały telewizyjne będą stanowiły forum do dyskusji oraz miejsce spotkań autorytetów i ekspertów

ODWIEDŹ STRONĘ PARTNERA

Przegląd Komunalny to najbardziej rozpoznawalne czasopismo dotyczące branży komunalnej i ochrony środowiska. Misją Przeglądu Komunalnego jest przekazywanie praktycznej wiedzy kadrze zarządzającej z branży komunalnej, a także reprezentantom sektora samorządowego. Czytelnik znajdzie tu wartościowe wywiady, porady, informacje o nowoczesnych rozwiązaniach i technologiach oraz interpretacje prawa dotyczące najważniejszych obszarów gospodarki komunalnej. Miesięcznik jest współredagowany przez liczne grono ekspertów i autorytetów w swoich dziedzinach.

ODWIEDŹ STRONĘ PARTNERA

W serwisie Smart-Grids.pl na bieżąco publikowane są najnowsze informacje z rynku inteligentnych sieci energetycznych. W ramach portalu poruszane są kwestie uwarunkowań prawnych dotyczących rozwoju inteligentnych sieci energetycznych oraz przedstawiane są opiniotwórcze trendy na rynku. Do głównych zadań portalu Smart-Grids.pl należą: prezentacja rozwiązań technicznych, przedstawienie stanowisk z sektora oraz promocja i wspieranie inicjatyw związanych z wprowadzaniem i stosowaniem systemów Smart Grids

ODWIEDŹ STRONĘ PARTNERA

Portal sozosfera.pl to miejsce w cyberprzestrzeni całkowicie poświęcone ochronie środowiska widzianej z różnych perspektyw, którego celem jest dostarczanie rzetelnej wiedzy i sprawdzonych informacji. Jest on dedykowany szerokiemu spektrum tematów, od gospodarki odpadami, oczyszczania ścieków i odnawialnych źródeł energii, przez ochronę przyrody, na ekoturystyce kończąc. Nazwa portalu wywodzi się z połączenia sozologii – nauki o czynnej ochronie środowiska (przyrody) i sfery – jako pewnej dziedziny, określonego obszaru.

ODWIEDŹ STRONĘ PARTNERA

Celem serwisu jest propagowanie wiedzy na temat stanu środowiska naturalnego w Polsce oraz na świecie, a także przedstawienie różnych aspektów działań na rzecz ochrony środowiska. Głównymi tematy podejmowane przez serwis to: artykuły i doniesienia na temat zmian klimatycznych, ochrona różnorodności biologicznej, ochrona powietrza i wody, gospodarka odpadami, czy energia odnawialna. Portal stanowi ważne źródło informacji i wiedzy na temat aktualnych wyzwań w dziedzinie ochrony środowiska oraz sposobów radzenia sobie z nimi.

ODWIEDŹ STRONĘ PARTNERA

Świat OZE to istniejący od 6. lat portal internetowy, skupiony wokół odnawialnych źródeł energii, elektromobilności i szeroko rozumianej ekologii. Misją redakcji jest edukowanie w kwestiach związanych z OZE, elektromobilnością, ochroną środowiska, GOZ czy zero waste. Portal Świat OZE pozwala śledzić najbardziej aktualne problemy i wyzwania świata i tworzy przestrzeń służącą do wymiany branżowych newsów. W portalu znajdują się zarówno bieżące newsy technologiczne, jak i pogłębione analizy najważniejszych zjawisk społeczno-gospodarczych.

ODWIEDŹ STRONĘ PARTNERA

Portal Teraz Środowisko opisuje sektor ochrony środowiska już od 2014 roku. Redakcja codziennie przekazuje czytelnikom aktualności i trzyma rękę na pulsie w kwestii zmian prawnych na polu krajowym i europejskim. Główne tematy portalu to: gospodarka odpadami, wod-kan, energetyka odnawialna, planowanie przestrzenne, ryzyko środowiskowe i zrównoważony rozwój. Zapraszani do rozmów eksperci komentują zieloną transformację polskiej gospodarki oraz trendy unijne.

ODWIEDŹ STRONĘ PARTNERA

Grupa Medialna MotoFocus jest wydawcą 17 portali specjalizujących się w branży motoryzacyjnej skierowanych do właścicieli i pracowników warsztatów samochodowych oraz firm transportowych. Poruszana tematyką dotyczy napraw i serwisowania samochodów osobowych jak i ciężarowych. Do Grupy należy wyspecjalizowany w segmencie ciężarowym portal TruckFocus.pl oraz forum wagaciezka.com Firma działa w internecie od 20 lat i obecna jest w 11 krajach, głównie Europy Centralnej i Wschodniej, ale też w Wielkiej Brytanii, jak i we Włoszech. Portale należące do Grupy specjalizują się w komunikacji B2B, a każdy z nich poza tradycyjną formą portalu internetowego, rozwija także swoje profile w mediach społecznościowych

Uwaga Wodór! To seria podcastów o transformacji energetycznej, dekarbonizacji i zrównoważonym rozwoju gospodarki, czyli trendach, które coraz mocniej zarysowują się w naszym otoczeniu – w których wodór postrzegany jest jako nośnik energii i zeroemisyjne paliwo przyszłości. W kolejnych odcinkach cyklu, eksperci na co dzień współpracujący z Klastrem Technologii Wodorowych, wraz ze swoimi gośćmi, poruszać się będą nie tylko dookoła tematyki wodorowej, ale również szeroko pojętej zielonej energetyki.

ODWIEDŹ STRONĘ PARTNERA

Dwumiesięcznik „Wszystko Działa. Magazyn Nowoczesnego Instalatora” to pierwszy na rynku magazyn dla instalatorów o szerokich horyzontach – przydatny w pracy, inspirujący po godzinach. Każde wydanie to unikatowe treści, inspirujące wywiady z przedstawicielami branży, prezentacja nowości i trendów rynkowych. To relacje z najważniejszych wydarzeń branżowych. Wyróżniającymi cechami magazynu jest bogactwo rozwiązań instalacyjnych do zastosowania w codziennej praktyce, nowości rynkowe, trendy, a przede wszystkim pasja ludzi z branży

ODWIEDŹ STRONĘ PATRONA

Jest to innowacyjny portal internetowy poświęcony informacjom o wodorze, technologiach związanych z wodorem oraz ich zastosowaniach w różnych dziedzinach. Na stronie głównej portalu znaleźć można najnowsze wiadomości, artykuły i raporty na temat wodoru, które nie ograniczają się jedynie do rynku ogólnopolskiego. Portal Wodorowy Świat udostępnia treści poświęcone zastosowaniom wodoru w różnych sektorach, takich jak transport, energetyka, przemysł, czy rolnictwo. Strona ta to skarbnica wiedzy dla każdego zainteresowanego przyszłością wodoru w energetyce.

ODWIEDŹ STRONĘ PARTNERA

Jest to największa w Polsce redakcja zajmująca się energetyką i elektromobilnością oraz najczęściej czytany portal o tej tematyce. WysokieNapiecie.pl to portal opisujący mechanizmy rządzące energetyką i jej wpływ na całą gospodarkę. W przystępny sposób tłumaczone są zjawiska, które inni pomijają lub wyjaśniają branżowym językiem. Udostępniane artykuły skierowane są do wszystkich ludzi interesujących się gospodarką i rozumiejących, że to właśnie procesy w niej zachodzące rozstrzygają o naszej przyszłości na wiele lat.

ODWIEDŹ STRONĘ PARTNERA

ZielonaGospodarka.pl to innowacyjny, niezależny portal informacyjny, który powstał w celu promowania działań skupiających się w obszarze transformacji energetycznej, OZE oraz edukacji klimatycznej i środowiskowej. Jest kompleksowym źródłem wiadomości biznesowych i informacji rynkowych dla lokalnego i globalnego przemysłu energii odnawialnej. Od początku istnienia wyznacza nowy poziom jakości usług w mediach i przeciera szlaki, wdrażając pionierskie w branży, najnowocześniejsze rozwiązania poprzez ścisłą współpracę z profesjonalistami z różnych dziedzin.

ODWIEDŹ STRONĘ PARTNERA

Portal Wpoznaniu.pl to internetowy serwis informacyjny, który skupia się głównie na tematyce związanej z Poznaniem i jego okolicami. Portal ten jest zbiorem różnorodnych treści, które składają się na bogaty przekrój informacji związanych z Poznaniem i Wielkopolską. Publikowane są przede wszystkim aktualne informacje i wydarzenia związane z Poznaniem, w tym ciekawostki dotyczące historii miasta, życia kulturalnego, sportu, polityki, gospodarki i biznesu. Ważnym elementem portalu Wpoznaniu.pl jest dzielenie się z czytelnikami przydatną wiedzą z różnych dziedzin.

ODWIEDŹ STRONĘ PARTNERA