Organizator:

Ireneusz Zyska

Podziel się

„Staramy się być prekursorem zmian. Zgodnie z Polską Strategią Wodorową do 2030 r. z perspektywą do 2040 r. planujemy osiągnięcie mocy instalacji do produkcji wodoru i jego pochodnych z niskoemisyjnych źródeł na poziomie 2 GW.

Ponadto, do eksploatacji ma zostać oddanych od 800 do 1000 nowych autobusów wodorowych oraz min. 32 stacje tankowania i bunkrowania wodoru”.

 

Ireneusz Zyska 

Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu
ds. Odnawialnych Źródeł Energii