Organizator:

Marek Woźniak

Podziel się

„Z oglądu światowego widać wyraźnie, że będzie grupa państw, które będą chciały konsumować zielony wodór, natomiast nie będą w stanie go samodzielnie wyprodukować. Będą potencjalnymi importerami wodoru na rynku światowym.

Ta wymiana będzie jedną z bardziej istotnych na świecie. Wodór będzie potrzebny tam, gdzie rozwinie się rynek z popytem na tenże wodór. Będą za tym szły środki transportu wodoru.

Ogromny jest więc obszar, w którym aktywność wodorowa jest widoczna".

Marek Woźniak

Marszałek Województwa Wielkopolskiego