Organizator:

Piotr Kuś

Podziel się

"Wodór po pierwsze dla głębokiej dekarbonizacji przemysłu, po drugie dla transportu, a po trzecie dla magazynowania energii.

Wodór jest wektorem energii, który będzie odgrywał ważną rolę, zaś my musimy być agnostyczni i dać pracować innowacjom oraz firmom.

Skupmy się więc na maksymalizacji wolumenu".

Piotr Kuś

Dyrektor Generalny

ENTSOG - European Network of Transmission System Operators for Gas