Organizator:

Czy regiony potrzebują wodoru by być konkurencyjne? Czy wodór da się obronić? Czy społeczeństwa są gotowe na wyzwania?

Podziel się

Czy wodór obroni się? Czy pozwoli na realizację tego planu i czy społeczeństwo jest gotowe na zmianę? Jak najskuteczniej go promować, jak przekonać do droższych, początkowych zakupów rozwiązań generujących długoterminowe korzyści. Jak odroczyć natychmiastową gratyfikację i wrócić do rozsądnego inwestowania w przyszłość?

Czy regiony potrzebują wodoru by być konkurencyjne? Czy wodór da się obronić? Czy społeczeństwa są gotowe na wyzwania?


17.05.2022 | 12:15-13:00
BLOK SPOŁECZNY

Ta część bloku społecznego zogniskowana jest na przybliżenie trendu low carbon economy, na znaczącej roli jaką wodór może odegrać dla utrzymania długoterminowej przewagi konkurencyjnej w świecie coraz bardziej świadomego konsumenta. Przewagi kreowane nie tylko ceną, a tym jaki ślad węglowy pozastawia po sobie dany produkt. Jak przekuć te wyzwanie na szansę gospodarczą i użyć wodoru do masowej dekarbonizacji naszej gospodarki.

W panelu wezmą udział:

  • Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego
  • Hoon-min Lim - Ambasador Republiki Korei Południowej
  • prof. dr inż. Jörg Steinbach, Minister Gospodarki, Pracy i Energii Kraju Związkowego Brandenburgia 
  • Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego
  • Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego
  • Janina Ewa Orzełowska, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego
BILETY PROGRAM PRELEGENCI