Organizator:

Doliny i huby wodorowe w Polsce - dziś i za 10 lat.

Podziel się

Dyskusja podczas panelu będzie skoncentrowana na kwestiach: jak zabezpieczyć interesy poszczególnych dolin – specjalizacja czy jakość realizowanych projektów? | Czy w Polsce potrzebujemy integratora dolin wodorowych? | Jak definiować projekty w dolinach wodorowych? Istniejące i funkcjonujące modele a model polski | Nasze polskie doświadczenia, które możemy już dziś wykorzystywać do rozwoju dolin wodorowych w Polsce.

Doliny i huby wodorowe w Polsce - dziś i za 10 lat.


18.05.2022 | 14:30-15:30
SALA B

Doliny i huby wodorowe to lokalne inicjatywy poprzez, które w różnych krajach wdrażana jest lokalnie gospodarka wodorowa. W praktyce możemy zdefiniować trzy modele biznesowe dolin wodorowych w Europie i na Świecie. W Polsce założyliśmy sobie bardzo ambitne cele związane z organizacją dolin wodorowych. Polska Strategia Wodorowa wspomina o utworzeniu 5 dolin wodorowych, natomiast na obecną chwilę mamy już 7 takich inicjatyw zgłoszonych publicznie, a wiemy, że pojawiają się coraz to nowe inicjatywy. Ta sytuacja dalece odbiega od modelu tworzonego choćby przez doliny zorganizowane w European Hydrogen Valleys. Doliny wodorowe w Polsce mogą stanowić istotny element tworzenia gospodarki wodorowej, jednakże musimy znaleźć rozwiązania integrujące działania poszczególnych dolin oraz zabezpieczyć przed „kanibalizacją” działań jak i konkurencji o dostęp do środków finansowych. 

Prowadzący

Tomasz Pelc, Nexus Consultants Sp. z o.o.

W panelu udział wezmą:

  • Ireneusz Zyska, Sekretarz stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
  • Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego
  • Beata Szymanowska, Pełnomocnik Zarządu Spółki ds. realizacji programu wodoru Kierownik Działu Badań i Rozwoju Technologii, Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
  • Walerian Majewski, Koordynator Pomorskiej Doliny Wodorowej
  • Łukasz Gałczyński, Członek Rady Nadzorczej ARP S.A., p.o. Wiceprezes Zarządu
  • Agnieszka Jakubiak, Ekspert operacyjny Sekcji Ekspertów Wewnętrznych, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
BILETY PROGRAM PRELEGENCI